wspólny rozwójPrezes Zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu Michał Turkiewicz w obecności: Burmistrza Miasta Zgorzelec Rafała Gronicz oraz Wójta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja i Wójta Gminy Sulików Roberta Stażyńskiego podpisał (30.11) Deklarację przystąpienia do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej.

 

 

Sygnatariusze Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej działają na rzecz rozwoju Klastra- budowy lokalnego rynku energii wykorzystując w tym celu wszelką dostępną wiedzę i technologię. Klaster Energii jako porozumienie lokalnych konsumentów i producentów energii: jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Miejska Zgorzelec, Gmina Wiejska Zgorzelec, Gmina Sulików) stasia sobie za podstawowy cel swojej działalności budowę niezależnego, lokalnego rynku energii – wykorzystującego odnawialne źródła energii oraz kogenerację (wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej). Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w ramach zagospodarowania i przetwarzania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców 14 gmin Sygnatariuszy porozumień międzygminnych, w tym Gminy Miejskiej Zgorzelec, Gminy Wiejskiej Zgorzelec oraz Gminy Sulików będzie dla optymalnego wykorzystania zbieranych odpadów przetwarzać pozostałości energetyczne w paliwo alternatywne (RDF) w celu wykorzystania ich w ramach organizacji Klastra na potrzeby budowanych instalacji wytwarzających energię elektryczną i cieplną skierowaną bezpośrednio do wykorzystania na terenie Sygnatariuszy Klastra Energii.

Takie rozwiązanie umożliwia w pełni wykorzystanie potencjału energetycznego zbieranych z terenu gmin odpadów komunalnych oraz rozwiązuje kwestie zobowiązań i wymagań stawianych gminom, co do uzyskiwania poziomów recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów ORAZ ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.

Rozwój technologiczny RIPOK w Lubaniu oraz wysoka jakość wytwarzanego przez instalację paliwa alternatywnego (wysoka wartość energetyczna, niskie wskaźniki emisyjne) gwarantować będzie współpracę producenta wytwarzającego paliwo z wytwórcą (w kogeneracji) energii elektrycznej i cieplnej kierowanej na potrzeby mieszkańców gmin współdziałających w Klastrze Energii.

GZ

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

 Tu i teraz

"Tu i teraz"

24 - 26.07.2020r.

 

Lubań

Wawel

turu
 

"Turu. W pogoni za sławą"

17 - 30.07.2020r.

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

 Lassie

"Lassie"

28 - 29.07.2020r.

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.4650zł 4.4700zł
usd USD 3.9450zł 3.9850zł
czk CZK 0.1660zł 0.1680zł

Kurs z dnia: 2020-07-07

Pogoda

booked.net