wspólny rozwójPrezes Zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu Michał Turkiewicz w obecności: Burmistrza Miasta Zgorzelec Rafała Gronicz oraz Wójta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja i Wójta Gminy Sulików Roberta Stażyńskiego podpisał (30.11) Deklarację przystąpienia do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej.

 

 

Sygnatariusze Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej działają na rzecz rozwoju Klastra- budowy lokalnego rynku energii wykorzystując w tym celu wszelką dostępną wiedzę i technologię. Klaster Energii jako porozumienie lokalnych konsumentów i producentów energii: jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Miejska Zgorzelec, Gmina Wiejska Zgorzelec, Gmina Sulików) stasia sobie za podstawowy cel swojej działalności budowę niezależnego, lokalnego rynku energii – wykorzystującego odnawialne źródła energii oraz kogenerację (wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej). Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w ramach zagospodarowania i przetwarzania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców 14 gmin Sygnatariuszy porozumień międzygminnych, w tym Gminy Miejskiej Zgorzelec, Gminy Wiejskiej Zgorzelec oraz Gminy Sulików będzie dla optymalnego wykorzystania zbieranych odpadów przetwarzać pozostałości energetyczne w paliwo alternatywne (RDF) w celu wykorzystania ich w ramach organizacji Klastra na potrzeby budowanych instalacji wytwarzających energię elektryczną i cieplną skierowaną bezpośrednio do wykorzystania na terenie Sygnatariuszy Klastra Energii.

Takie rozwiązanie umożliwia w pełni wykorzystanie potencjału energetycznego zbieranych z terenu gmin odpadów komunalnych oraz rozwiązuje kwestie zobowiązań i wymagań stawianych gminom, co do uzyskiwania poziomów recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów ORAZ ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.

Rozwój technologiczny RIPOK w Lubaniu oraz wysoka jakość wytwarzanego przez instalację paliwa alternatywnego (wysoka wartość energetyczna, niskie wskaźniki emisyjne) gwarantować będzie współpracę producenta wytwarzającego paliwo z wytwórcą (w kogeneracji) energii elektrycznej i cieplnej kierowanej na potrzeby mieszkańców gmin współdziałających w Klastrze Energii.

GZ

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

indeks 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

Kadr
 

Przerwa

 

 

Lubań

Wawel

images
 

Przerwa

 

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

images kino filmpalast theater goerlitz 344.v1

 Przerwa

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.4500zł 4.6200zł
usd USD 3.6800zł 3.7000zł
czk CZK 0.1730zł 0.1755zł

Kurs z dnia: 2021-07-23

Pogoda

booked.net