wspólny rozwójPrezes Zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu Michał Turkiewicz w obecności: Burmistrza Miasta Zgorzelec Rafała Gronicz oraz Wójta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja i Wójta Gminy Sulików Roberta Stażyńskiego podpisał (30.11) Deklarację przystąpienia do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej.

 

 

Sygnatariusze Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej działają na rzecz rozwoju Klastra- budowy lokalnego rynku energii wykorzystując w tym celu wszelką dostępną wiedzę i technologię. Klaster Energii jako porozumienie lokalnych konsumentów i producentów energii: jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Miejska Zgorzelec, Gmina Wiejska Zgorzelec, Gmina Sulików) stasia sobie za podstawowy cel swojej działalności budowę niezależnego, lokalnego rynku energii – wykorzystującego odnawialne źródła energii oraz kogenerację (wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej). Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w ramach zagospodarowania i przetwarzania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców 14 gmin Sygnatariuszy porozumień międzygminnych, w tym Gminy Miejskiej Zgorzelec, Gminy Wiejskiej Zgorzelec oraz Gminy Sulików będzie dla optymalnego wykorzystania zbieranych odpadów przetwarzać pozostałości energetyczne w paliwo alternatywne (RDF) w celu wykorzystania ich w ramach organizacji Klastra na potrzeby budowanych instalacji wytwarzających energię elektryczną i cieplną skierowaną bezpośrednio do wykorzystania na terenie Sygnatariuszy Klastra Energii.

Takie rozwiązanie umożliwia w pełni wykorzystanie potencjału energetycznego zbieranych z terenu gmin odpadów komunalnych oraz rozwiązuje kwestie zobowiązań i wymagań stawianych gminom, co do uzyskiwania poziomów recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów ORAZ ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.

Rozwój technologiczny RIPOK w Lubaniu oraz wysoka jakość wytwarzanego przez instalację paliwa alternatywnego (wysoka wartość energetyczna, niskie wskaźniki emisyjne) gwarantować będzie współpracę producenta wytwarzającego paliwo z wytwórcą (w kogeneracji) energii elektrycznej i cieplnej kierowanej na potrzeby mieszkańców gmin współdziałających w Klastrze Energii.

GZ

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

 Siła

"Siła ognia"

26 - 30.06.2020r.

 

Lubań

Wawel

Wierzę
 

"Wierzę w Ciebie"

26.06 - 02.07.2020r.

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

 Parasite

"Parasite"

24.06 - 01.07.2020r.

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.4250zł 4.4500zł
usd USD 3.9200zł 3.9900zł
czk CZK 0.1650zł 0.1675zł

Kurs z dnia: 2020-07-03

Pogoda

booked.net