Nowe zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystegoZ dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716), prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi,

umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Najważniejsze informacje:

Dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste zmienia się w opłatę przekształceniową. Wysokość ww. opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się do dnia 31 marca każdego roku przez okres 20 lat. Opłatę za rok 2019 wnosi się do dnia 29.02.2020 r.
Potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie, które z urzędu będzie wydane przez Urząd Miasta Zgorzelec nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Za wydanie zaświadczeń z urzędu nie jest pobierana opłata.
W przypadku gdy właściciel, czyli dotychczasowy użytkownik wieczysty wystąpi z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zanim otrzyma je z Urzędu, wówczas za wydanie zaświadczenia należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł.

Zaświadczenia będą wydawane na właścicieli, którzy figurują w księdze wieczystej nieruchomości.Zaświadczenie zawierać będzie informację potwierdzającą fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz informację o obowiązku wnoszenia opłat przekształceniowych. Gmina zabezpieczy roszczenie z tyt. niezapłaconych opłat w dziale III właściwej księgi wieczystej.

Właściciel gruntu zgłasza na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej.
Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej Urząd, w terminie 30 dni od dnia ich wniesienia, wyda zaświadczenie, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu w dziale III pobierana jest opłata w wysokości:

- 250,00 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej,
- 75,00 zł w przypadku wnoszenia opłaty przez okres 20 lat.

Właścicielom, którzy zgłoszą pisemnie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty, a nastąpi to jeszcze przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, w dziale III księgi wieczystej nie zostanie dokonany wpis roszczenia o opłatę.
W tej sytuacji właściciele nie będą zobowiązani do ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych dot. wykreślenia takiego obciążenia z księgi wieczystej.
W związku z powyższym zaleca się, aby właściciele, którzy zdecydują się na dokonanie jednorazowej opłaty przekształceniowej w pierwszym roku przekształcenia tj. w 2019 r., zgłosili na piśmie zamiar jej uiszczenia przed dniem 31 marca 2019 r.

W przypadku pytań, informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami , ul. Domańskiego 6, I piętro, nr telefonu: 75 77 52 554, 75 77 52 888.

(UM Zgorzelec)

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

pożegannie

"Filmowe Pożegannie Lata na leżakach"

17 i 31.08.2019 g. 21

 

 

 Bogatynia

Kadr

Wilk

"Wilk w owczej skórze 2"

16 - 20.08.2019

Lubań

Wawel

toy story

 "Toy Story 4"

16 - 29.08.2019

 

Görlitz

Filmpalast

Hollywood

 "Once upon a time in...Hollywood"

15 - 21.08.2019

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.3200zł 4.3600zł
usd USD 3.9000zł 3.9300zł
czk CZK 0.1660zł 0.1690zł

Kurs z dnia: 2019-08-16

Pogoda

booked.net