projektyMiedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne oraz Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej to dwa ambitne projekty, które wkrótce wejdą w fazę realizacji. Wielospecjalistyczny Szpital – SPZOZ w Zgorzelcu pozyskał na obydwa przedsięwzięcia przeszło 35,5 mln zł. W obecności marszałka województwa oraz Starosty Zgorzeleckiego Urszuli Ciupak podpisano (13.12.2017) stosowną umowę na dofinansowanie.

 


Zagłębie onkologiczne
Wartość projektu pn. „Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne” przekracza 31 mln zł, przy czym dofinansowanie ze środków wspólnotowych wyniesie ponad 25,5 mln zł. Starania o pozyskanie finansów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trwały długo. W 2016 r Wielospecjalistyczny Szpital-SPZOZ w Zgorzelcu oraz Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie podpisały mowę o współpracy. W oparciu o nią obydwie placówki, jako konsorcjum medyczne, wystąpiły do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie wielkiego przedsięwzięcia onkologicznego. Przyznane środki będą dzielone między partnerów.
Projekt „Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne” adresowany jest do dorosłych mieszkańców województwa dolnośląskiego z podejrzeniem lub chorobą nowotworową.
W ramach pozyskanych dotacji partnerzy podejmą szereg działań podnoszących jakość i dostępność do świadczeń medycznych. W Zgorzelcu zaplanowano m.in. pełną modernizację bloku operacyjnego wraz z zakupami nowego wyposażenia oraz remont pododdziału chirurgii onkologicznej. Przewidziano doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny poszczególnych oddziałów szpitalnych związanych z onkologią i diagnostyką, dzięki czemu możliwe będzie przeniesienie części usług wymagających dotąd hospitalizacji na rzecz POZ i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Nowy sprzęt trafi również do przychodni WS-SPZOZ w Gryfowie i Olszynie. Aby wykonać diagnostykę specjalistyczną nie będzie trzeba każdorazowo hospitalizować pacjenta, co z kolei pozwoli redukować koszty.
Dla Zgorzelca projekt „Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne” oznacza kontynuację wysiłków na rzecz zapewnienia pacjentom onkologicznym kompleksowej opieki. Proces ten zainicjowało otwarcie Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii.
Opieka koordynowana
Kolejny projekt, który zyskał przychylność samorządu województwa dolnośląskiego, to Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej. W drodze konkursu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, szpital zgorzelecki pozyskał na poprawę standardów leczenia ponad 9,5 mln zł. Warto dodać, że jest to najwyższe przyznane dofinansowanie w gronie 37 dolnośląskich ośrodków zdrowia, które przeszły weryfikację konkursową.
RCOK służyć ma rozwojowi tzw. opieki koordynowanej i środowiskowej poprzez inwestycje w POZ i Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną. W założeniu sieć współpracy obejmować ma powiaty: bolesławiecki, lubański, lwówecki, jeleniogórski i zgorzelecki - stąd w projekcie uczestniczą cztery inne, partnerskie podmioty.
Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej w Zgorzelcu powstanie w nowo wybudowanym, trzykondygnacyjnym budynku o łącznej powierzchni użytkowej 1217 m kwadr. Docelowo ma w nim funkcjonować kilkanaście poradni specjalistycznych, POZ oraz pielęgniarki środowiskowe i położne. Wśród poradni m.in.: urologiczna, endokrynologiczna, kardiologiczna, onkologiczna, reumatologiczna, położniczo-ginekologiczna, neurochirurgiczna, otolaryngologiczna, diabetologiczna, hematologiczna, neurologiczna, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii ogólnej, oraz chirurgii ortopedycznej.
Aktualnie poradnie są rozproszone w różnych częściach szpitala, a nawet w różnych częściach miasta. Brakuje jednego, logicznie połączonego szlaku, który wspierałby pacjenta, a w niektórych miejscach brak niezbędnych ułatwień dla osób niepełnosprawnych. W takich warunkach niemożliwe staje się załatwienie spraw związanych ze zdrowiem podczas jednej wizyty - a jest to główne wymaganie modelu opieki koordynowanej. W RCOK powstanie centralna rejestracja, gdzie można będzie odebrać receptę czy wyniki badań, a także skorzystać z edukacji profilaktycznej. Projekt przewiduje również zakup sprzętu IT, umożliwiającego prowadzenie e-rejestracji, e-wyników, e-skierowań, itp. Założono ponadto gruntowną modernizację budynku w Olszynie, gdzie powstać ma nowoczesna przychodnia RCOK.
WS-SPZOZ
Fot.: PZ

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

 Tu i teraz

"Tu i teraz"

24 - 26.07.2020r.

 

Lubań

Wawel

turu
 

"Turu. W pogoni za sławą"

17 - 30.07.2020r.

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

 Lassie

"Lassie"

28 - 29.07.2020r.

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.3700zł 4.4500zł
usd USD 3.8400zł 3.9100zł
czk CZK 0.1660zł 0.1685zł

Kurs z dnia: 2020-08-04

Pogoda

booked.net