Budżet 201328 grudnia 2012 roku podczas sesji rada przyjęła budżet na 2013 rok. Przyjęta została również wieloletnia prognoza finansowa dla gminy na lata 2013-2023. W niniejszym materiale przedstawiamy fragmenty dyskusji na temat planu dochodów i wydatków w kolejnym roku budżetowym. Według założeń dochody w 2013 roku wyniosą ponad 145 mln zł, natomiast wydatki prawie 152 mln zł.

Planowany deficyt w przyszłorocznym budżecie wyniesie nieco ponad 6,5 mln złotych i zostanie pokryty przychodami z prywatyzacji. Jak zaznaczał wielokrotnie burmistrz Andrzej Grzmielewicz budżet został zaplanowany tak aby zapewniał bezpieczeństwo finansowe gminie, szczególnie w takich dziedzinach jak oświata i wychowanie, zdrowie, pomoc społeczna, a także kultura i sport. Większość wydatków inwestycyjnych to pieniądze przeznaczone na dokończenie odbudowy miasta, w tym mostów i dróg. Podczas sesji podjęto również uchwałę określającą rok 2013 jako rok służby zdrowia. Ta intencyjna uchwała oznaczać ma prowadzenie polityki nastawionej na poprawę sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitala gminnego. Priorytetem są również inwestycje, które uzyskały finansowanie ze źródeł zewnętrznych, takie jak rewitalizacja historycznej części miasta w rejonie ulicy Waryńskiego. Zaplanowane zostały również środki na uciepłownienie ulic Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej i Wesołej. Ożywioną dyskusję wzbudziły również wydatki zaplanowane na wspieranie organizacji pozarządowych. Burmistrz Andrzej Grzmielewicz stwierdził, że organizacje takie jak stowarzyszenia, rady sołeckie i osiedlowe zasługują na wsparcie z budżetu, ponieważ swoją działalnością przyczyniają się do promowania Miasta i Gminy Bogatynia, a także niejednokrotnie wypełniają bardzo ważną rolę zapewniając dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju zainteresowań kulturalnych, sportowych. W wydatkach na administrację publiczną zaplanowano oszczędności na około milion złotych. W 2013 roku budżet nie przewiduje zaciągania kolejnych zobowiązań. Łączna kwota długu na koniec 2013 roku wyniesie około 44,5 mln, tak więc poziom zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wyniesie 30,57%, a obsługa długu w stosunku do planowanych dochodów wynosi 9,57% (łącznie wraz ewentualną spłatą długu BWiO i SP ZOZ-u). W tym miejscu warto dodać, że Bogatynia przekaże na rozwój innych samorządów, w ramach tak zwanego „Janosikowego" ponad 11,3 mln złotych. Bogatynia dokonuje również wpłat z tytułu nadwyżki dochodów przekazywanej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a ta w 2013 roku wyniesie ponad 3,8 mln złotych – łączna suma wpłat wyniesie ponad 15 mln złotych. Pełna relacja wideo z sesji z dnia 28 grudnia 2012 roku zostanie opublikowana w archiwum wideo na stronie www.bogatynia.pl do poniedziałku 7 stycznia 2013r.

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 1917

"1917"

21 - 27.02.2020

 

 

 Bogatynia

Kadr

Chłopiec wilk

"Chłopiec i wilk"

21 - 25.02.2020

Lubań

Wawel

Zenek

 "Zenek"

14 - 27.02.2020

 

Görlitz

Filmpalast

Parasite

 "Parasite"

20 - 26.02.2020

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.2950zł 4.3050zł
usd USD 3.9600zł 3.9800zł
czk CZK 0.1700zł 0.1720zł

Kurs z dnia: 2020-02-24

Pogoda

booked.net