Będzie basen(21.02.) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz podpisał umowę z Wykonawcą na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa odkrytego basenu miejskiego wraz z budynkiem obsługi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kąpielowej”. Wartość podpisanej z Wykonawcą – firmą Techbud sp. z o.o z Opola umowy wynosi 9.898.754,97 zł.

W ramach umowy Wykonawca zrealizuje roboty budowlane niezbędne do dokończenia budowy obiektu i doprowadzenia już wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem, zgodnie z decyzją legalizacyjną, obejmujące m.in.:
– budowę łącznika pomiędzy budynkiem zaplecza basenowego B, a budynkiem technicznym C,
– zadaszenie placu technicznego przed budynkiem technicznym C,
– zadaszenie plaży trawiastej w formie żagli przeciwsłonecznych montowanych na masztach, – panele fotowoltaiczne o mocy ok. 7,5 kWp na potrzeby własne basenu,
– wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej z dwoma zbiornikami retencyjnymi,
– baterię małych pomp ciepła na potrzeby ogrzewania wody basenowej w ilości 17 sztuk,
– zmianę ukształtowania schodów terenowych prowadzących na plac przed budynkiem technicznym C,
– budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej służącej do nawodnienia terenów zielonych.
Ponadto umowny zakres robót obejmuje również przeprowadzenie prac naprawczo- montażowych istniejącej infrastruktury na terenie obiektu, w tym m.in.:
– wykonanie nowej nawierzchni piaskowej na placu zabaw,
– wykonanie nowej nawierzchni piaskowej na boisku do siatkówki plażowej,
– korektę łuku skrętu drogi wewnętrznej stanowiącej drogę do celów ppoż.,
– odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w miejscu budowy zbiorników retencyjnych,
– wykonanie wydzielenia miejsc postojowych,
– wykonanie oznakowania pionowego organizacji ruchu,
– likwidację istniejącego uzbrojenia sanitarnego w miejscu nowoprojektowanych obiektów,
– likwidację istniejących natrysków przy brodzikach przejściowych,
– wykonanie dwóch zespołów natryskowych zasilanych,
– doszczelnienie komór pompowych i zbiorników przelewowych,
– odświeżenie połączeń szczelnych w nieckach basenowych (zgodnie z technologią producenta niecek),
– częściową lub całkowitą wymianę dna basenów na podstawie uprzednio przeprowadzonego przeglądu technicznego niecek basenowych,
– montaż atrakcji basenowych po uprzednim przeglądzie technicznym niecek basenowych,
– oczyszczenie istniejących międzyobiektowych sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej,
– wykonanie monitoringu oraz przeprowadzenie prób szczelności w celu wyeliminowania napływu wód deszczowych i drenażowych.
Umowny termin wykonania prac to 360 dni, licząc od dnia przekazania placu budowy.
(UMiGB/Foto:UMiGB)

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2100zł 4,2300zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-07-25

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa