Program Ograniczenia PiciaBurmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni informuje, że Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Bogatyni poszerza swoją ofertę usług profilaktycznych oraz terapeutycznych o nową propozycję - Program Ograniczenia Picia (POP).

 

 

 

Czym jest Program Ograniczenia Picia?
„Program Ograniczania Picia jest formą terapii oferowaną od niedawna. Podstawową przesłanką powstania programu jest założenie, że pacjenci, którym zaoferowano możliwość wyboru celu terapii mają większe szanse na sukces terapeutyczny, między innymi dlatego, że ludzie są bardziej skłonni do realizacji celów, które sami wybierają” *.  
POP ma charakter krótkoterminowy, obejmuje do 10 spotkań, które odbywają się w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Bogatyni.
Program ukierunkowany jest na realizację konkretnego celu, jakim jest wprowadzenie bezpieczniejszego wzorca spożycia alkoholu. Może być realizowany w formie terapii indywidualnej i/lub grupowej. Oddziaływania terapeutyczne mogą być wsparte farmakoterapią, o czym decyduje lekarz psychiatra.
Program Ograniczania Picia (POP) został zarekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).
Grupa odbiorców:
- osoby pijące alkohol szkodliwie,
- osoby uzależnione od alkoholu, szczególnie:
• bez przeciwwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu,
• nie akceptujące trwałej abstynencji jako celu terapii,
• w początkowej fazie uzależnienia,
• z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia,
• doświadczające mniejszej ilości problemów związanych z piciem,
• lepiej funkcjonujące społecznie,
• młodsze.
Podczas konsultacji i sesji terapeutycznych pacjenci nie mogą być pod wpływem alkoholu.
Przeciwwskazaniem do udziału w programie ograniczania picia jest:
• ciąża,
• wszelkie zaburzenia funkcji wątroby np. marskość, zapalenie wątroby, podwyższone stężenia enzymów wątrobowych w surowicy,
• choroby metaboliczne np. cukrzyca,
• choroby układu pokarmowego np. choroba wrzodowa, zapalenie trzustki,
• choroby układu krążenia m.in. nieustabilizowane nadciśnienie tętnicze, stan po zawale serca i inne uszkodzenia mięśnia serca,
• choroby neurologiczne np. padaczka, stan po udarze mózgu,
• niedokrwistość,
• zaburzenia psychiczne m.in. niedawno przebyte majaczenia alkoholowe lub abstynencyjne napady drgawkowe, inna przewlekła psychoza alkoholowa, znaczące zaburzenia funkcji poznawczych, w tym otępienie, psychozy nieorganiczne (np. schizofrenia, zaburzenia afektywne),
• długotrwałe przyjmowanie leków wchodzących w interakcje z alkoholem,
• przeciwwskazania prawne - np. sądowy nakaz powstrzymania się od picia alkoholu. W przypadku występowania przeciwwskazań prawnych terapeuta omawia z pacjentem konsekwencje uczestniczenia w programie, pozostawiając decyzję pacjentowi.
Więcej informacji o Programie Ograniczenia Picia oraz o zapisach do programu udzielanych jest bezpośrednio w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Bogatyni mieszczącym się przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 14 oraz pod nr telefonu: 75 77 25 293 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00, bądź osobiście u specjalisty psychoterapii uzależnień Adama Balcera, w każdy poniedziałek od 15:00 do 19:00 w Ośrodku pod w/w adresem.
W imieniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Adam Balcer
--------------------------------
* Zalecenia do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia alkoholu w placówkach leczenia uzależnień (PARPA)

Fot.: foter
UMiGB

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

 INTERIOR

"INTERIOR"

21.09 - 23.09.2020r.

 

Lubań

Wawel

Tenet

"TENET"

22.09 - 24.09.2020r.

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

 Chaos

"Chaos auf der Feuerwache"

07 - 09.09.2020r.

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.5686zł 4.5986zł
usd USD 3.6800zł 3.9000zł
czk CZK 0.1640zł 0.1660zł

Kurs z dnia: 2020-09-29

Pogoda

booked.net