Jak prawidłowo palić w piecuUchwała antysmogowa dla województwa dolnośląskiego obowiązuje już od 2 lat. Niestety jednak, nie wszyscy wiemy w jaki sposób prawidłowo ogrzewać swoje mieszkanie, tak aby nie szkodzić środowisku, a przede wszystkim zdrowiu. Aby palić czysto, oszczędnie i wygodnie przypominamy najważniejsze założenia uchwały antysmogowej oraz przewidziane kary za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów.

 

 

Prezentujemy także filmik instruktażowy o tym, jaki wpływ na spalanie i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza ma palenie w kotle metodą "od góry".
Na obszarze gminy Bogatynia obowiązuje Uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5155).
Uchwały antysmogowe stanowią akty prawa miejscowego tj. ogólnie obowiązujące na danym terenie przepisy prawne, które w swej rozciągłości dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i prawnych eksploatujących instalacje grzewcze o mocy poniżej 1 MW.
Zgodnie z uchwałą, czas eksploatacji kotłów, pieców i kominków oddanych do użytkowania przed 1 lipca 2018 r. będzie uzależniony od klasy danej instalacji:
- pozaklasowe kotły, piece i kominki (tzw. kopciuchy nie spełniające żadnych norm) mogą być użytkowane do 1 lipca 2024 r.,
- kotły, piece i kominki spełniające standardy emisyjne odpowiadające klasie 3 lub 4 można eksploatować do 1 lipca 2028 r.,
- kotły klasy 5 oraz spełniające normy ekoprojektu można użytkować bezterminowo.
Uchwała antysmogowa na terenie województwa dolnośląskiego od dnia 1 lipca 2018 r. wprowadziła:
I. ZAKAZ stosowania w instalacjach, w których następuje spalanie paliw:
1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
4) biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
II. Obowiązek spełnienia wymogów normy "EKOPROJEKT" w nowych instalacjach na paliwa stałe np. w odniesieniu do emisji cząstek stałych (PM):
1) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących:
• paliwo stałe inne niż pelet - do 40 mg/m3,
• pelet - do 20 mg/m3,
2) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania - do 50 mg/m3.
Z treścią Uchwały Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r.
Jak można skontrolować jakość węgla?
Osoba stosująca paliwo stałe do ogrzewania lub przygotowywania posiłków i ciepłej wody będzie zobowiązana do posiadania certyfikatu jakości stosowanego paliwa, które powinna otrzymać od sprzedawcy paliwa.
Dlaczego nie wolno palić śmieci?
Spalanie odpadów jest prawnie zakazane. Podczas spalania śmieci, głównie tworzyw sztucznych, do powietrza wydostają się ekstremalnie niebezpieczne substancje takie jak dioksyny i furany, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), pył zawierający metale ciężkie (tj. chrom, nikiel, ołów, kadm, rtęć i wiele innych), dwutlenek siarki, tlenki azotu, czy chlorowodór i fluorowodór. Wiele z tych zanieczyszczeń trafia też do gleby i wody, przedostając się następnie wraz z żywnością do organizmu.
Dioksyny i furany są tysiące razy bardziej trujące niż cyjanek, a ich połowiczny rozpad w glebie trwa ok. 160 lat. Przedostając się do organizmu odkładają się w tkance tłuszczowej (również w mleku, czy mięsie) i migrują w łańcuchu pokarmowym powodując m.in. nowotwory, obniżenie odporności, osłabienie wzrostu, zdolności rozrodczych, zaburzenia neurologiczne i hormonalne.
Metale ciężkie mogą wywoływać zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu. Ołów upośledza wątrobę, wywołuje anemię. Kadm uszkadza nerki, powoduje osteoporozę, jest rakotwórczy. Rtęć uszkadza układ nerwowy, powoduje choroby serca. Szacuje się, że zanieczyszczenia powietrza powodują rocznie ok. 3000 zgonów w naszym województwie.
Jak rozróżnić wilgotne drewno od suchego?
Mieszkańcy, którzy spalają drewno powinni zwrócić przede wszystkim uwagę na okres jego suszenia. Sezonowanie drewna przez okres 2 lat daje możliwość uzyskania parametrów wilgotności drewna "w stanie roboczym" (gotowego do spalenia), które spełnią wymagania uchwały - czyli poniżej 20%. Do sprawdzenia wilgotności drewna można stosować urządzenia elektroniczne tzw. wilgotnościomierze do drewna. Ceny takich urządzeń rozpoczynają się od około 50 zł. Mieszkańcy, którzy spalają drewno powinni zwrócić przede wszystkim uwagę na okres jego suszenia.
Dlaczego spalanie wilgotnego drewna jest szkodliwe?
Mokre drewno jest mniej kaloryczne - spala się go nawet dwukrotnie więcej, gdyż część energii pochłaniane jest na odparowanie wody, przez co temperatura spalania jest niższa. W wyniku tego część gazów nie ulega całkowitemu spaleniu - wytwarza się sadza, która w połączeniu z wilgocią osadza się na ścianach komina i może prowadzić do obniżenia sprawności kominka/kotła, a także zapchania, korozji, czy samozapłonu komina. Równocześnie, spalanie wilgotnej biomasy (drewna) prowadzi do emisji szkodliwych dla zdrowia substancji - przede wszystkim silnie rakotwórczego benzo-α-pirenu (obecnego m.in. w dymie papierosowym), a także pyłów, zwłaszcza tych najmniejszych - a zatem najbardziej szkodliwych (PM<1). Dlatego drewno, wbrew powszechnej opinii, nie jest paliwem "czystym" ("ekologicznym"). W odniesieniu do emisji zanieczyszczeń (pyłów PM2,5, benzo-α-pirenu), drewno bywa porównywalne ze średniej jakości węglem - wiele jednak zależy od pieca czy kominka i sposobu spalania.
Jakie są możliwe sankcje niestosowania zapisów uchwały antysmogowej?
Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych uchwałą antysmogową będą prowadzić w szczególności:
- straże gminne (na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych);
- wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych lub funkcjonariusze straży gminnych (na podstawie art. 379 ustawy - Prawo ochrony środowiska);
- policja (w oparciu o art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
- inspektorzy nadzoru budowlanego (na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane);
- wojewódzki inspektor ochrony środowiska (w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska).
Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych.
Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.
Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument.
Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami np. fakturą zakupu paliwa.
Filmik instruktażowy produkcji telewizji budowlanej o tym, jaki wpływ na spalanie i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza ma palenie w kotle metodą "od góry" https://www.youtube.com/watch?v=dxipKNx64RA

UMiGB

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 Parasite1

"Parasite"

28.02 - 04.03.2020

 

 

 Bogatynia

Kadr

Gang

"Gang zwierzaków"

29.02 - 03.03.2020

Lubań

Wawel

Bad Boy

 "Bad Boy"

28.02 - 12.03.2020

 

Görlitz

Filmpalast

Chaos

 "Chaos auf der Feuerwache"

27.02 - 04.03.2020

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.3250zł 4.3400zł
usd USD 3.9200zł 3.9600zł
czk CZK 0.1690zł 0.1720zł

Kurs z dnia: 2020-02-28

Pogoda

booked.net