mdkNaukowcy z całego świata spotkali się w Zgorzelcu, na poświęconej zagadnieniom z zakresu fizjoterapii konferencji naukowej, towarzyszącej 24. już obchodom Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Doroczne obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy wraz z towarzyszącą im konferencją naukową i warsztatami odbyły się w dniach 16 - 17 marca w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.

 

 

Jak zawsze uczestniczyli w nich liczni przedstawiciele świata nauki, którzy na zaproszenie pomysłodawcy i głównego organizatora wydarzenia, profesora dr hab. n. med. Zbigniewa Śliwińskiego, rokrocznie przybywają do Zgorzelca z najodleglejszych zakątków świata, by razem z polskimi specjalistami poprowadzić dwudniowe sesje i warsztaty naukowe dla studentów i fizjoterapeutów.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego i patronatem naukowym: prezesa Polskiej Akademii Nauk Jerzego Duszyńskiego; prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Waldemara Kostewicza prorektora ds. medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Stanisława Głuszka; rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Przemysława Jałowieckiego oraz prorektora ds. klinicznych, kierownika Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Mirosława Jabłońskiego. W bogatym programie naukowym konferencji znalazły się sesje poświęcone m.in. miejscu fizjoterapeuty i fizjoterapii w nowoczesnej medycynie europejskiej i światowej oraz wielu aktualnym zagadnieniom medycyny i fizjoterapii. Niezmienne od wielu lat motto naukowych sesji, debat i warsztatów zgorzeleckiej konferencji brzmi „Życie bez bólu”. Zawiera się w nim sedno podejmowanych przez fizjoterapeutów starań, służących zwiększaniu komfortu życia osób dotkniętych rozmaitymi chorobami.

Od kilku edycji konferencji towarzyszy także drugie hasło: „Zdrowe dzieci – zdrowa Europa”, stanowiące esencję międzynarodowego projektu realizowanego wspólnie przez Centrum Fizjoterapii WS SP-ZOZ w Zgorzelcu i Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Ten jedyny w swoim rodzaju transgraniczny projekt, jest dedykowany najmłodszym i polega na wykrywaniu, diagnozowaniu i leczeniu wśród nich wad postawy. Wnioski zebrane w ramach realizacji projektu i warsztaty przybliżające stosowaną przez zgorzelecki ośrodek metodę FED w leczeniu skolioz idiopatycznych to stały już element marcowych konferencji. W tym roku jednak temat dziecka i jego zdrowego rozwoju organizatorzy konferencji potraktowali szerzej, wprowadzając podtytuł „Wielka nauka dla małych pacjentów” będący równocześnie tematem pasjonującego wykładu inauguracyjnego, który w piątek (16 marca) podczas uroczystości otwarcia konferencji wygłosiła dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa, kierownik Zakładu Rehabilitacji Medycznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Tradycyjnie już uroczystość otwarcia obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy i towarzyszącej mu konferencji była okazją do uhonorowania odznaczeniami i dyplomami m.in. osób działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz wspierających rozwój zgorzeleckiego ośrodka rehabilitacji. Wyróżnienia i podziękowania za zasługi dla miasta wręczył też przy tej okazji burmistrz Zgorzelca, który uhonorował „Medalami Miasta Zgorzelec” Leszka Karbowskiego, prezesa jeleniogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem i dr. inż. Grzegorza Śliwińskiego, pracownika naukowego Instytutu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, kierującego projektem „Zdrowe dzieci – zdrowa Europa”. Burmistrz wręczył też podziękowania i wyrazy uznania zagranicznym członkom Komitetu Naukowego i wykładowcom konferencji. Otrzymali je: Przewodnicząca Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii i Sarah Bazin, prof. Georges Boueri, prof. Santos Sastre Fernández, prof. Steve Milanese, prof. David López Sánchez.

 

Leszek Karbowski, prawnik, doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze, prezes jeleniogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem i poruszająca się na wózku osoba niepełnosprawna, od wielu lat własnym przykładem i pracą
przełamująca bariery, działająca na rzecz poprawy jakości życia i lepszego rozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych. Od 1992 roku współorganizuje zgorzeleckie obchody Światowego Dnia Inwalidy „Życie bez bólu”. Od 1996 roku moderator Okrągłego Stołu pt. „Od przedszkola do zatrudnienia. Rehabilitacja społeczna i zawodowa wyjściem z izolacji” podczas Światowych Dni Inwalidy. Zaangażowany w konferencje Transgranicznego Uniwersytetu III w ramach Światowych Dni Inwalidy. Jest też sygnatariuszem Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz Jeleniogórskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, a podejmowane przez niego inicjatywy służą rozwijaniu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, pomagając im usamodzielnić się. Konsekwentnie angażuje w działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kreuje politykę społeczną ukierunkowaną na pełną integrację osób niepełnosprawnych i lokalnej społeczności. Osobiście angażuje się w pozyskiwanie dla potrzebujących bezpośredniego wsparcia z zagranicy i z kraju. Aktywnie współpracuje z instytucjami administracji samorządowej, dla których dwukrotnie organizował kursy języka migowego dla pracowników administracji samorządowej. Jest też autorem wielu broszur, przewodników, artykułów publicystycznych i informatorów popularyzujących wśród niepełnosprawnych wiedzę o prawach i problemach osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej. Z uwagi na drogę życiową, postawę i zaangażowanie w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a także w podziękowaniu za nieocenioną pomoc i zaangażowanie w organizacji zgorzeleckich obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy Rada Miasta Zgorzelec nadała panu Leszkowi Karbowskiemu „Medal Miasta Zgorzelec”.

 

Dr inż. Grzegorz Śliwiński, inżynier z zakresu elektrotechniki, specjalista inżynierii biomedycznej, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej i Wydziału Elektrotechnicznego Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, pełniącym funkcję kierownika projektów naukowo-badawczych, w tym europejskich. Jest współautorem programu naukowego obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy, wynalazcą i autorem wielu opatentowanych rozwiązań z zakresu inżynierii biomedycznej, autorem licznych publikacji naukowych oraz członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Niemieckiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej. Kieruje dwoma ważnymi dla Zgorzelca projektami naukowo-rozwojowymi: „Zdrowe Dzieci – Zdrowa Europa, Wielka nauka dla młodych pacjentów” oraz „KiTS 2.0” realizowanymi we współpracy ze zgorzeleckim ośrodkiem rehabilitacji. Praca jaką pan Grzegorz Śliwiński wykonuje na rzecz naszego miasta i mieszkańców w pełni uzasadniają nadanie mu „Medalu Miasta Zgorzelec”.


Renata Burdosz

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

indeks 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

Kadr
 

Przerwa

 

 

Lubań

Wawel

images
 

Przerwa

 

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

images kino filmpalast theater goerlitz 344.v1

 Przerwa

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,6500zł 4,6560zł
usd USD 4,5600zł 4,5900zł
usd CHF 4,6600zł 4,6800zł
usd GBP 5,4000zł 5,4300zł
czk CZK 0.1840zł 0.1860zł

Kurs z dnia: 2022-08-17

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa