mdkNaukowcy z całego świata spotkali się w Zgorzelcu, na poświęconej zagadnieniom z zakresu fizjoterapii konferencji naukowej, towarzyszącej 24. już obchodom Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Doroczne obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy wraz z towarzyszącą im konferencją naukową i warsztatami odbyły się w dniach 16 - 17 marca w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.

 

 

Jak zawsze uczestniczyli w nich liczni przedstawiciele świata nauki, którzy na zaproszenie pomysłodawcy i głównego organizatora wydarzenia, profesora dr hab. n. med. Zbigniewa Śliwińskiego, rokrocznie przybywają do Zgorzelca z najodleglejszych zakątków świata, by razem z polskimi specjalistami poprowadzić dwudniowe sesje i warsztaty naukowe dla studentów i fizjoterapeutów.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego i patronatem naukowym: prezesa Polskiej Akademii Nauk Jerzego Duszyńskiego; prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Waldemara Kostewicza prorektora ds. medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Stanisława Głuszka; rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Przemysława Jałowieckiego oraz prorektora ds. klinicznych, kierownika Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Mirosława Jabłońskiego. W bogatym programie naukowym konferencji znalazły się sesje poświęcone m.in. miejscu fizjoterapeuty i fizjoterapii w nowoczesnej medycynie europejskiej i światowej oraz wielu aktualnym zagadnieniom medycyny i fizjoterapii. Niezmienne od wielu lat motto naukowych sesji, debat i warsztatów zgorzeleckiej konferencji brzmi „Życie bez bólu”. Zawiera się w nim sedno podejmowanych przez fizjoterapeutów starań, służących zwiększaniu komfortu życia osób dotkniętych rozmaitymi chorobami.

Od kilku edycji konferencji towarzyszy także drugie hasło: „Zdrowe dzieci – zdrowa Europa”, stanowiące esencję międzynarodowego projektu realizowanego wspólnie przez Centrum Fizjoterapii WS SP-ZOZ w Zgorzelcu i Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Ten jedyny w swoim rodzaju transgraniczny projekt, jest dedykowany najmłodszym i polega na wykrywaniu, diagnozowaniu i leczeniu wśród nich wad postawy. Wnioski zebrane w ramach realizacji projektu i warsztaty przybliżające stosowaną przez zgorzelecki ośrodek metodę FED w leczeniu skolioz idiopatycznych to stały już element marcowych konferencji. W tym roku jednak temat dziecka i jego zdrowego rozwoju organizatorzy konferencji potraktowali szerzej, wprowadzając podtytuł „Wielka nauka dla małych pacjentów” będący równocześnie tematem pasjonującego wykładu inauguracyjnego, który w piątek (16 marca) podczas uroczystości otwarcia konferencji wygłosiła dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa, kierownik Zakładu Rehabilitacji Medycznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Tradycyjnie już uroczystość otwarcia obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy i towarzyszącej mu konferencji była okazją do uhonorowania odznaczeniami i dyplomami m.in. osób działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz wspierających rozwój zgorzeleckiego ośrodka rehabilitacji. Wyróżnienia i podziękowania za zasługi dla miasta wręczył też przy tej okazji burmistrz Zgorzelca, który uhonorował „Medalami Miasta Zgorzelec” Leszka Karbowskiego, prezesa jeleniogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem i dr. inż. Grzegorza Śliwińskiego, pracownika naukowego Instytutu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, kierującego projektem „Zdrowe dzieci – zdrowa Europa”. Burmistrz wręczył też podziękowania i wyrazy uznania zagranicznym członkom Komitetu Naukowego i wykładowcom konferencji. Otrzymali je: Przewodnicząca Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii i Sarah Bazin, prof. Georges Boueri, prof. Santos Sastre Fernández, prof. Steve Milanese, prof. David López Sánchez.

 

Leszek Karbowski, prawnik, doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze, prezes jeleniogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem i poruszająca się na wózku osoba niepełnosprawna, od wielu lat własnym przykładem i pracą
przełamująca bariery, działająca na rzecz poprawy jakości życia i lepszego rozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych. Od 1992 roku współorganizuje zgorzeleckie obchody Światowego Dnia Inwalidy „Życie bez bólu”. Od 1996 roku moderator Okrągłego Stołu pt. „Od przedszkola do zatrudnienia. Rehabilitacja społeczna i zawodowa wyjściem z izolacji” podczas Światowych Dni Inwalidy. Zaangażowany w konferencje Transgranicznego Uniwersytetu III w ramach Światowych Dni Inwalidy. Jest też sygnatariuszem Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz Jeleniogórskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, a podejmowane przez niego inicjatywy służą rozwijaniu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, pomagając im usamodzielnić się. Konsekwentnie angażuje w działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kreuje politykę społeczną ukierunkowaną na pełną integrację osób niepełnosprawnych i lokalnej społeczności. Osobiście angażuje się w pozyskiwanie dla potrzebujących bezpośredniego wsparcia z zagranicy i z kraju. Aktywnie współpracuje z instytucjami administracji samorządowej, dla których dwukrotnie organizował kursy języka migowego dla pracowników administracji samorządowej. Jest też autorem wielu broszur, przewodników, artykułów publicystycznych i informatorów popularyzujących wśród niepełnosprawnych wiedzę o prawach i problemach osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej. Z uwagi na drogę życiową, postawę i zaangażowanie w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a także w podziękowaniu za nieocenioną pomoc i zaangażowanie w organizacji zgorzeleckich obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy Rada Miasta Zgorzelec nadała panu Leszkowi Karbowskiemu „Medal Miasta Zgorzelec”.

 

Dr inż. Grzegorz Śliwiński, inżynier z zakresu elektrotechniki, specjalista inżynierii biomedycznej, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej i Wydziału Elektrotechnicznego Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, pełniącym funkcję kierownika projektów naukowo-badawczych, w tym europejskich. Jest współautorem programu naukowego obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy, wynalazcą i autorem wielu opatentowanych rozwiązań z zakresu inżynierii biomedycznej, autorem licznych publikacji naukowych oraz członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Niemieckiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej. Kieruje dwoma ważnymi dla Zgorzelca projektami naukowo-rozwojowymi: „Zdrowe Dzieci – Zdrowa Europa, Wielka nauka dla młodych pacjentów” oraz „KiTS 2.0” realizowanymi we współpracy ze zgorzeleckim ośrodkiem rehabilitacji. Praca jaką pan Grzegorz Śliwiński wykonuje na rzecz naszego miasta i mieszkańców w pełni uzasadniają nadanie mu „Medalu Miasta Zgorzelec”.


Renata Burdosz

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

 turu

"Turu. W pogoni za sławą"

07 - 09.08.2020r.

 

Lubań

Wawel

Scooby

"Scooby - Doo!"

7 - 13.08.2020r.

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

 Max

"Max und die Wilde 7"

06 - 12.08.2020r.

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.3500zł 4.4200zł
usd USD 3.8400zł 3.9100zł
czk CZK 0.1660zł 0.1685zł

Kurs z dnia: 2020-08-07

Pogoda

booked.net