TAMA dla przemocy5 grudnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu zorganizowało dwa spotkania edukacyjno- informacyjne w ramach prowadzonego przez nas w 2012 r. projektu „TAMA". W I spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, sędzia, policjanci, pracownicy PCPR.

Celem spotkania było dopracowywanie szeroko rozumianej współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy, dogrywanie procedur w tym zakresie. Spotkanie prowadziła i moderowała sędzina sądu karnego z Zielonej Góry Monika Olejnik. Było to kolejne tego typu spotkanie w skali powiatu zorganizowane przez PCPR. W tym samym czasie odbyło się także II spotkanie: dla pracowników placówek oświatowych powiatu i gmin oraz pracowników świetlic środowiskowych. Celem było doskonalenie umiejętności pedagogów w ramach procedur postępowania w przypadkach stwierdzenia przemocy. Tematy omawiane na spotkaniu to m.in.: Co należy zrobić w przypadku zauważenia symptomów przemocy u dziecka? W jaki sposób rozmawiać z dzieckiem? W jaki sposób rozmawiać z rodzicem, który również jest ofiarą przemocy? W jaki sposób rozmawiać z rodzicem, który stosuje przemoc? Jakie uprawnienia ma pracownik instytucji gdy podejrzewa stosowanie przemocy a do czego jest zobowiązany?  Jakie uprawnienia ma ofiara przemocy? Spotkanie prowadził oficer policji z wieloletnim stażem Robert Marchewka. Prowadzący przedstawił pedagogom przepisy prawa i ich zastosowanie praktyczne. Omawiano i przepracowywano konkretne przypadki. Psycholog Regina Słabicka prowadząca wcześniejsze spotkania edukacyjne dla nauczycieli, policjantów i pracowników socjalnych przedstawiła także wnioski z tych działań. W spotkaniach uczestniczyło ponad 60 osób. Uczestnicy otrzymali materiały do rozpowszechnienia w swoich miejscach pracy. Kampania społeczna, w którą zaangażowani zostali przedstawiciele w/w instytucji  ma za zadanie przełamanie tematu tabu, milczenia o przemocy w domu. Wypracowane wnioski i szeroko zakrojona kampania informacyjna przyczynią się do bardziej efektywnego współdziałania służb i instytucji powiatu w zakresie pomocy osobom krzywdzonym.

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2600zł 4,3100zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-04-17

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa