kwiaty zacięta dyskusja i ważne decyzje26 lutego w Sali Rajców lubańscy radni spotkali się na XXXIV sesji Rady Miasta. Część merytoryczna sesji została poprzedzona uroczystym podziękowaniem Kazimierzowi Kiljanowi za długoletnią współpracę z samorządem. Zgodnie z porządkiem obrad, po przyjęciu przez Radę protokołu XXXIII sesji oraz sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym radni mieli okazję do zgłaszania interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Po dokonanym przez Komisję Budżetowo – Gospodarczą rekonesansie zaproponowano wycięcie starych drzew, które rosną na parkingu przy ul. Wrocławskiej tuż przy Kościele Św. Trójcy. Również, na wniosek mieszkańców ul. Kopernika, złożono propozycje zmiany organizacji parkowania przy tzw. Podkowie (zamiast wzdłuż lewej strony ulicy na parkowanie skośne,). Dodatkowo podczas wizji lokalnej członkowie tej Komisji dokonali analizy miejsc parkingowych, które powinny zostać objęte strefą płatnego parkowania. Wśród proponowanych ulic i placów wymieniono: ul. Żymierskiego, ul. Grunwaldzką z przedłużeniem na ul. Szkolną, ul. Tkacką, ul. Wąską, ul. Mikołaja, Rynek oraz plac parkingowy znajdujący się pomiędzy ul. Żymierskiego i ul. Tkacką. Mając na uwadze problem parkowania w mieście, Komisja zaproponowała instalacje w miejscach objętych strefą płatnego parkowania tablic informacyjnych o miejscach parkingowych na terenie miasta wolnych od opłat. Ponadto Burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński dokonał oceny funkcjonowania strefy płatnego parkowania za 2012 r. oraz na wniosek Rady przedstawił perspektywę uruchomienia kolejnych miejsc. Podczas sesji radni zostali zapoznani ze stanem księgozbioru i czytelnictwa w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej oraz Czytelni, poniesionymi nakładami na zakup literatury i prasy w 2012 roku w porównaniu do lat 2010, 2011, stanem zatrudnienia oraz perspektywą rozwoju placówki. Informacje te przedłożyła Małgorzata Piotrowska, dyrektor jednostki. W ciągu minionych dwóch lat zakupiono 1526 woluminów. Zakupu dokonano ze środków Urzędu Miasta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Starostwa Powiatowego. Ciekawostką jest, że księgozbiór liczy obecnie 91805 woluminów, w tym m.in. książki, roczniki czasopism, zbiory regionalne, nośniki CD, video oraz taśmy magnetofonowe. Powodzeniem wśród czytelników biblioteki cieszy się literatura piękna, naukowa oraz bajki i opowiadania dla najmłodszych. W kolejnej części obrad, Z-ca Burmistrza Mariusz Tomiczek przedstawił gremium koncepcję utworzenia Lubańskiego Centrum Kultury. W celu efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, a także upraszczania struktur zarządzania, zasadnym jest połączenie miejskich instytucji kultury, tj. Miejskiego Domu Kultury, Muzeum Regionalnego oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Połączenie ww. trzech ośrodków kultury umożliwi zaplanowanie pracy rocznej jako jednego organu instytucjonalnego, wykorzystanie efektywniejsze wykorzystanie wspólnego budżetu, niższe koszty operacyjne i możliwości nadzoru. Załogi i mienie trzech instytucji zostaną połączone w jeden organizm, co pozwoli na stosowanie jednej obsługi finansowo – kadrowej i organizacyjnej, efektywniejsze wykorzystanie pomieszczeń. Po odbytej debacie, wynikiem większości głosów Rada uznała zamiar utworzenia jednostki za zasadny. Pozostałe projekty uchwał, z których treścią zapoznać się można odwiedzając stronę Biuletynu Informacji Publicznej, zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

 

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

 Siła

"Siła ognia"

26 - 30.06.2020r.

 

Lubań

Wawel

Wierzę
 

"Wierzę w Ciebie"

26.06 - 02.07.2020r.

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

 Parasite

"Parasite"

24.06 - 01.07.2020r.

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.4250zł 4.4500zł
usd USD 3.9200zł 3.9900zł
czk CZK 0.1650zł 0.1675zł

Kurs z dnia: 2020-07-03

Pogoda

booked.net