Warsztaty Terapii ZajęciowejW związku z planowanym utworzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bogatyni, zapraszamy osoby niepełnosprawne do kontaktu i składania dokumentów.
Warunki przyjęcia do WTZ:
- osoba pełnoletnia
- umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, niezdolna do podjęcia pracy
- wskazanie lekarza do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

 


Czym są Warsztaty Terapii Zajęciowej?
Jest to placówka wyodrębniona organizacyjnie i finansowo, która ma na celu stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia i samodzielnego życia.
Zajęcia odbywają się 7 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.
Udział w warsztatach terapii zajęciowej jest bezpłatny
Stosowanie techniki terapii zajęciowej zmierza do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych.
W ramach powstających Warsztatów Terapii Zajęciowej planujemy rehabilitację w następujących pracowniach:
Pracownia rozwoju osobistego i zawodowego
Jej celem będzie rozwijanie samodzielności każdego z uczestników, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienie i uznawanie norm społecznych, wyposażenie podopiecznych w umiejętności i wiadomości, które pozwolą na postrzeganie siebie jako osoby niezależnej.
Pracownia plastyczna
Celem pracy w pracowni plastycznej jest terapia poprzez sztukę. Prowadzone zajęcia umożliwiają rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań uczestników. Poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastyczne uczestnicy uczą się dokładności, cierpliwości i wytrwałości.
Pracownia gospodarstwa domowego
Poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych w pracowni gospodarstwa domowego osoby niepełnosprawne poznają podstawowe nawyki żywieniowe, zdobędą przygotowanie zawodowe związane z prowadzeniem kuchni, przygotowywaniem posiłków oraz kulturą ich spożywania.
Pracownia komputerowa
Znajomość obsługi komputera staje się dla ludzi niepełnosprawnych niejednokrotnie jedynym oknem na świat. Zajęcia w pracowni dadzą możliwość samodzielnej obsługi podstawowych programów i możliwość tworzenia własnych prac edytorskich i graficznych.
Pracownia krawiecka
Pracownia krawiecka umożliwi kształtowanie i rozwój zdolności manualnych uczestników w zakresie posługiwania się igłą, nożyczkami, maszyną do szycia, żelazkiem, szycia ręcznego i maszynowego, haftowania, wyszywania różnymi ściegami i robótek szydełkowych.
Informacje i zapisy:
Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS"
ul. Brzozowa 10/2, 59-000 Zgorzelec, tel. 691 565 491
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
Ręczyn 26, 59-900 Zgorzelec, tel. 501 234 555

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 1917

"1917"

21 - 27.02.2020

 

 

 Bogatynia

Kadr

Chłopiec wilk

"Chłopiec i wilk"

21 - 25.02.2020

Lubań

Wawel

Zenek

 "Zenek"

14 - 27.02.2020

 

Görlitz

Filmpalast

Parasite

 "Parasite"

20 - 26.02.2020

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.2800zł 4.2850zł
usd USD 3.9500zł 3.9700zł
czk CZK 0.1700zł 0.1720zł

Kurs z dnia: 2020-02-21

Pogoda

booked.net