do Bogatyni po nowymj mościeOd kilku dni bez przeszkód można przejechać nowym mostem nad rzeką Witka. W okolicy widać ciągle widać toczące się prace. – Trzeba poumacniać osuwające się skarpy i wykonać całe mnóstwo innych prac wykończeniowych. Potrwają do wiosny przyszłego roku. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o całkowitym zakończeniu inwestycji – mówi Krzysztof Kiniorski, kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej i Analiz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

 


Most nad rzeką Witka powstał ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 352 po stronie polskiej i S 146 w Niemczech, będącej łącznikiem do A4 w Zgorzelcu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007- 2013. Instytucją wiodącą jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu a jej partnerem Straßenbauamt Bautzen (Urząd Budowy Dróg w Bautzen). Całkowita wartość projektu wynosi nieco ponad 17 mln euro, z czego na DSDiK przypada aż 15,6 mln euro. Modernizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 352 ma długość 14,2 km. Połączenie to jest ważnym szlakiem komunikacyjnym, gdyż bezpośrednio łączy z polsko-niemieckim przejściem granicznym Sieniawka – Zittau i autostradą A4.
Dwa etapy inwestycji
Inwestycję podzielono na dwa zadania. W pierwszym etapie wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej nr 352 na odcinku Zatonie – Radomierzyce o łącznej długości 7,02 km. Wykonano nową nawierzchnię łącznie ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni, trzeci pasa tzw. ruchu powolnego na "Górę Działoszyńską" wraz z utwardzonymi poboczami poza obszarami zabudowanymi. Wybudowano także obustronne chodniki i zatoki autobusowe. Przebudowano skrzyżowania z drogami publicznymi wykonano zjazdy. Drugi etap obejmował przebudowę drogi odcinku Zatonie – Radomierzyce o łącznej długości 7,171 km . Oprócz prac identycznych jak w pierwszym, wykonano przebudowę mostu nad rzeką Witką oraz budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową w okolicy Radomierzyc. Przedsięwzięcie ma strategiczne znaczenie dla pogranicza polsko- niemieckiego. Przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia i poprawy dostępności komunikacyjnej do przejść granicznych i włączenia regionalnego układu transportowego do transgranicznej osi komunikacyjnej oraz sieci TEN-T. Jednocześnie poprzez wzmacnianie konkurencyjności i spójności danego obszaru, zmodernizowane połączenie przyczyni się do rozwoju aktywności społeczno - gospodarczej i turystycznej pogranicza polsko- niemieckiego, co tym samym zniweluje istniejące dysproporcje i wyrówna poziom życia po obu stronach granic. Ponadto wspólne przygotowywanie projektu, a następnie jego realizacja umożliwi partnerom projektu intensyfikację kooperacji, przybliży funkcjonowanie struktur administracji państwowej zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.
Janusz Grzeszczuk

 

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 dżentelmeni

"Dżentelmeni"

14 - 19.02.2020

 

 

 Bogatynia

Kadr

Superpies

"Superpies i Turbokot"

14 - 18.02.2020

Lubań

Wawel

Gang zwierzaków

 "Gang zwierzaków"

7 - 20.02.2020

 

Görlitz

Filmpalast

Night life

 "Nightlife"

12 - 19.02.2020

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.2400zł 4.2550zł
usd USD 3.9050zł 3.9250zł
czk CZK 0.1690zł 0.1720zł

Kurs z dnia: 2020-02-17

Pogoda

booked.net