do Bogatyni po nowymj mościeOd kilku dni bez przeszkód można przejechać nowym mostem nad rzeką Witka. W okolicy widać ciągle widać toczące się prace. – Trzeba poumacniać osuwające się skarpy i wykonać całe mnóstwo innych prac wykończeniowych. Potrwają do wiosny przyszłego roku. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o całkowitym zakończeniu inwestycji – mówi Krzysztof Kiniorski, kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej i Analiz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

 


Most nad rzeką Witka powstał ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 352 po stronie polskiej i S 146 w Niemczech, będącej łącznikiem do A4 w Zgorzelcu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007- 2013. Instytucją wiodącą jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu a jej partnerem Straßenbauamt Bautzen (Urząd Budowy Dróg w Bautzen). Całkowita wartość projektu wynosi nieco ponad 17 mln euro, z czego na DSDiK przypada aż 15,6 mln euro. Modernizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 352 ma długość 14,2 km. Połączenie to jest ważnym szlakiem komunikacyjnym, gdyż bezpośrednio łączy z polsko-niemieckim przejściem granicznym Sieniawka – Zittau i autostradą A4.
Dwa etapy inwestycji
Inwestycję podzielono na dwa zadania. W pierwszym etapie wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej nr 352 na odcinku Zatonie – Radomierzyce o łącznej długości 7,02 km. Wykonano nową nawierzchnię łącznie ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni, trzeci pasa tzw. ruchu powolnego na "Górę Działoszyńską" wraz z utwardzonymi poboczami poza obszarami zabudowanymi. Wybudowano także obustronne chodniki i zatoki autobusowe. Przebudowano skrzyżowania z drogami publicznymi wykonano zjazdy. Drugi etap obejmował przebudowę drogi odcinku Zatonie – Radomierzyce o łącznej długości 7,171 km . Oprócz prac identycznych jak w pierwszym, wykonano przebudowę mostu nad rzeką Witką oraz budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową w okolicy Radomierzyc. Przedsięwzięcie ma strategiczne znaczenie dla pogranicza polsko- niemieckiego. Przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia i poprawy dostępności komunikacyjnej do przejść granicznych i włączenia regionalnego układu transportowego do transgranicznej osi komunikacyjnej oraz sieci TEN-T. Jednocześnie poprzez wzmacnianie konkurencyjności i spójności danego obszaru, zmodernizowane połączenie przyczyni się do rozwoju aktywności społeczno - gospodarczej i turystycznej pogranicza polsko- niemieckiego, co tym samym zniweluje istniejące dysproporcje i wyrówna poziom życia po obu stronach granic. Ponadto wspólne przygotowywanie projektu, a następnie jego realizacja umożliwi partnerom projektu intensyfikację kooperacji, przybliży funkcjonowanie struktur administracji państwowej zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.
Janusz Grzeszczuk

 

Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4,2600zł 4,3100zł
usd USD 4,0300zł 4,0200zł
usd CHF 4,4400zł 4,5600zł
usd GBP 5,0100zł 5,0012zł
czk CZK 0.1800zł 0.1940zł

Kurs z dnia: 2024-04-12

Pogoda

+8
°
C
+11°
+
Zgorzelec
Wtorek, 16
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+10° +
Sobota
+10° +
Niedziela
+ +
Poniedziałek
+ +
Prognoza 7-dniowa