swiat"Świat oczami młodych" - konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego
„Świat oczami młodych” to jedyna okazja dla dzieci i młodzieży, w wieku 7-19 lat, do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Trzy najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2020 roku.

 

 

 


Aktualizacja 26.03.2020 r.
Informujemy, że także organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży na projekt znaczka pocztowego "Świat oczami młodych". Organizator konkursu uwzględnił duże zainteresowanie organizacji pozarządowych i w dn. 24.03.2020 podjął decyzję o zmianie regulaminu konkursu.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją oraz do udziału.
INFORMACJA ORGANIZATORA KONKURSU (z dn. 24.03.2020):
W związku z ograniczeniem w funkcjonowaniu szkół i ośrodków kultury, licznymi pytaniami, a także chęcią umożliwienia jak największej grupie młodych artystów udziału w konkursie podjęliśmy decyzję, że organizacje pozarządowe, które mają w statutach wpisaną współpracę z dziećmi i młodzieżą w obszarze wolontariatu i kultury, również mogą brać w nim udział.
Zasady udziału organizacji pozarządowych są takie same jak dla szkół i ośrodków kultury, tj. są one zobowiązane do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych oraz wewnętrznego konkursu, w którym wyłonione zostaną maksymalnie trzy prace konkursowe.
Więcej informacji:
https://oczamimlodych.pl/
Informacja 24.03.2020 r.
Obecna edycja konkursu poświęcona jest tematyce wolontariatu tj.: ideom jakie za sobą niesie, przykładom działań wolontariackich, a także korzyściom zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie znaczka pocztowego przedstawiającego wolontariat w różnych aspektach.
Udział w konkursie może wziąć młodzież w wieku 7-19 lat – uczniowie klas 1-8 szkół podstawowych oraz uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, z uwzględnieniem szkół artystycznych oraz podopiecznych ośrodków kultury. Konkurs ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji pomiędzy placówkami edukacyjnymi (szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa/ośrodek kultury).
Kto może wziąć udział?
1. Szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa.
2. Ośrodek kultury.
Udział w konkursie może wziąć młodzież w wieku 7-19 lat – uczniowie klas 1-8 szkół podstawowych oraz uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, z uwzględnieniem szkół artystycznych oraz podopiecznych ośrodków kultury.
Opis:
Organizatorami konkursu są Fundacja Banku Ochrony Środowiska oraz Poczta Polska S.A. Konkurs jest objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka.
Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie znaczka pocztowego przedstawiającego wolontariat w różnych aspektach: tj.: idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów jak i samych wolontariuszy. Stworzone prace mają pomóc w zwiększaniu świadomości społecznej na temat wolontariatu i jego roli w życiu ludzi oraz budowaniu postaw altruistycznych. Konkurs ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji pomiędzy placówkami edukacyjnymi (szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa/ośrodek kultury).
Cel: promocja i przybliżenie młodzieży idei wolontariatu, oraz zachęcanie jej do aktywnego angażowania się w pomaganie potrzebującym wsparcia: ludziom, zwierzętom, przyrodzie.
Najlepsze trzy prace konkursowe zostaną wykorzystane do zaprojektowania przez Pocztę Polską S.A. arkusika trzyznaczkowego, który zostanie wydany w nakładzie 100.000 sztuk.
Prace będą oceniane i nagradzane w trzech kategoriach wiekowych (brany jest pod uwagę wiek autora w momencie wykonania pracy):
– poniżej 12 roku życia;
– 12-15 lat;
– 16-19 lat.
Kryteria oceny prac konkursowych:
– estetyka wykonania;
– pomysłowość i oryginalność;
– zgodność pracy z tematyką konkursową;
– możliwość wykorzystania jako wzoru dla znaczka pocztowego.
Pracę konkursową należy wykonać:
– ręcznie na papierze dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp.; – w orientacji poziomej, w formacie A4 (tj. 29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości).
Nagrody w konkursie:
1. Trzy nagrody główne (po jednej w każdej kategorii wiekowej) w postaci:
– wydania 3 znaczków pocztowych w formie arkusika trzyznaczkowego w nakładzie 100 tysięcy sztuk zaprojektowanym przez Pocztę Polską S.A. na podstawie prac konkursowych, którym przyznano nagrody główne oraz – przyznania nagród rzeczowych o łącznej wartości do 3.000 PLN dla: uczestników Konkursu (autorów nagrodzonych prac konkursowych) oraz Koordynatorów Placówek (z których nadesłano nagrodzone prace konkursowe).
Organizatorzy przewidują we wszystkich kategoriach wyróżnienia dla 10 prac w postaci nagród rzeczowych – o łącznej wartości do 7.000 PLN brutto, dla: uczestników Konkursu (autorów nagrodzonych prac konkursowych) oraz Koordynatorów Placówek (z których nadesłano nagrodzone prace konkursowe).
Termin składania wniosków:
- 30 kwietnia 2020 (rejestracja placówek)
- 5 czerwca 2020 (przesyłanie prac konkursowych)
Więcej informacji:
https://oczamimlodych.pl

https://oczamimlodych.pl/index.php?m=ko
Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych
przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze"
Chcesz być na bieżąco? Polub nas:
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Lokalny-Inkubator-NGO-w-Lubaniu-1640507489564088/
Finansowanie:
Działalność Lokalnego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Lubaniu jest finansowana ze środków budżetu Gminy Miejskiej Lubań.

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

 Tu i teraz

"Tu i teraz"

24 - 26.07.2020r.

 

Lubań

Wawel

turu
 

"Turu. W pogoni za sławą"

17 - 30.07.2020r.

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

 Lassie

"Lassie"

28 - 29.07.2020r.

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.4700zł 4.4750zł
usd USD 3.9600zł 3.9800zł
czk CZK 0.1660zł 0.1680zł

Kurs z dnia: 2020-07-08

Pogoda

booked.net