Muzeum zgorzelecOd poniedziałku, 11 maja, zostaną otwarte zgorzeleckie przedszkola publiczne i żłobek miejski. Działalność wznowią też: Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Łużyckie, a Miejski Dom Kultury zaprasza na zajęcia, spotkania i wykłady on-line. Przedszkola i żłobek nie od 6 a od 11 maja. Decyzja burmistrza otwarciu żłobka i przedszkoli w późniejszym niż to proponował rząd terminie jest podyktowana względami bezpieczeństwa.

Miasto potrzebuje czasu, aby dostosować placówki do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020r., określające m.in. minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci, rodzaj sprzętów i przedmiotów jakie mogą znajdować się w otoczeniu dzieci, sposób organizacji pracy z dziećmi, wskazówki do opracowania procedury postępowania w przypadku podejrzenia lub na wypadek stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. Placówki muszą też zostać zaopatrzone w odpowiednią ilość środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących i środków higienicznych oraz termometry (jeden na grupę dzieci) oraz powinny odpowiednio zorganizować strefy: przyjmowania dzieci i oddawania ich rodzicom po skończonych zajęciach, żywienia, ewentualnej izolacji. Burmistrz zdecydował też, że przed wznowieniem działalności placówek ich personel zostanie poddany testom na koronawirusa, które chciałby powtarzać co pewien czas, jeśli pozwolą na to finanse gminy. 

UWAGA!
W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, pamiętajcie o przekazaniu dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka
• jeśli Wasze dziecko ukończyło 4. rok życia powinno w drodze do i z placówki korzystać z indywidualnej osłony nosa i ust, odpowiednio dobranej do jego wieku
• pod opieką placówki mogą przebywać tylko dzieci zdrowe, dlatego żłobek i przedszkola będą przyjmować wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych
• w żadnym razie nie wolno posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Do czasu jej zakończenia wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza
• wyjaśnijcie dziecku, że nie może zabierać do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek
• regularnie przypominajcie dziecku o podstawowych zasadach higieny, ze szczególnym podkreśleniem, że nie powinno dotykać oczu, nosa i ust oraz by często myło ręce wodą z mydłem i nie podawało ręki na powitanie.
• nauczcie dziecko jak odpowiednio zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania. Pamiętajcie, że dziecko uczy się przez obserwację, dlatego także Wy powinniście stosować te metody, dając dobry przykład

Biblioteka i Muzeum
do wznowienie swojej działalności w poniedziałek, 11 maja, przygotowują się także dwie zgorzeleckie placówki kultury: Muzeum Łużyckie i Miejska Biblioteka Publiczna, która obok oddziału głównego przy ul. Bohaterów Getta, udostępni czytelnikom także księgozbiory swoich filii na Ujeździe i na osiedlu Manhattan. Placówki przygotowują się do bezpiecznego otwarcia dla odwiedzających. Trzecia z działających na niwie kultury instytucji - Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, do czasu oficjalnego „odmrożenia” swojej pełnej aktywności, zgodnie z zapowiedziami, uruchomił wersję internetową i przypomina o wirtualnych zajęciach, spotkaniach i wykładach dostępnych on-line dla każdego.  

 

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

 Tu i teraz

"Tu i teraz"

24 - 26.07.2020r.

 

Lubań

Wawel

turu
 

"Turu. W pogoni za sławą"

17 - 30.07.2020r.

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

 Lassie

"Lassie"

28 - 29.07.2020r.

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.4100zł 4.4550zł
usd USD 3.9600zł 3.9800zł
czk CZK 0.1660zł 0.1680zł

Kurs z dnia: 2020-07-10

Pogoda

booked.net