1 8160W ciągu jednej doby funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 8 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Gruzji oraz obywatela Rosji i Tanzanii. Pięcioro z nich otrzymało już decyzje, na podstawie których wyjadą z naszego kraju. Funkcjonariusze z placówki Nadodrzańskiego Oddziału prowadzili kontrole legalności pobytu cudzoziemców na terenie trzech województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Ujawnili 12 cudzoziemców, którzy naruszyli polskie przepisy. Zatrzymany przez patrol ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorfie obywatel Rosji, przyjechał do Polski z Niemiec bez paszportu. Za przekroczenie granicy wbrew przepisom ukarany został mandatem karnym w wysokości 500 złotych. Z uwagi na to, iż posiadał prawo pobyty na terytorium Niemiec został pouczony przez funkcjonariuszy o obowiązku natychmiastowego powrotu do tego kraju.
Ten sam patrol ujawnił w trakcie kontroli samochodu osobowego obywatela Ukrainy, który przekroczył granicę wbrew przepisom. 28-letni cudzoziemiec posiadał prawo pobytu na terytorium Czech, jednak jadąc do Polski nie zabrał wymaganego u nas paszportu. Za popełnione wykroczenie jakim jest przekroczenie granicy wbrew przepisom cudzoziemiec ukarany został mandatem karnym. Pouczono go również o obowiązku natychmiastowego powrotu do Czech.
Czterech obywateli Ukrainy w wieku 47-57 lat, którzy wykorzystali dopuszczalny okres pobytu na terytorium Państw Schengen ujawnili funkcjonariusze SG z Legnicy. Z uwagi na to, iż Ukraińcy wracali już do swojego kraju zostali pouczeni o przepisach dotyczących pobytu cudzoziemców w Polsce.
Funkcjonariusze z PSG w Poznaniu-Ławicy ujawnili obywatela Tanzanii i obywatelkę Ukrainy, którzy przebywali w Polsce bez ważnej wizy lub innego tytułu pobytowego. W wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski ustalono, że 38-letnia Ukrainka do Polski przyjechała dokładnie rok temu i po wykorzystanym dopuszczalnym okresie pobytu w naszym kraju nie wróciła do swojej ojczyzny. Komendant PSG w Poznaniu-Ławicy zobowiązał cudzoziemkę do wyjazdu z Polski.  Natomiast 24-letni obywatel Tanzanii, jak się okazało, przebywał w Polsce bez ważnej wizy lub innego dokumentu pobytowego. W jego przypadku Komendant PSG w Poznaniu-Ławicy wszczął postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji na podstawie, której cudzoziemiec będzie musiał opuścić Polskę. Dodatkowo za nielegalny pobyt w Polsce ukarany został mandatem karnym w wysokości 400 złotych.
Również Komendant PSG w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne wobec ujawnionego podczas nielegalnego pobytu w Polsce cudzoziemca. 40-letni obywatel Ukrainy przekroczył granicę rok temu w lipcu. Nie wyjechał z Polski pomimo wykorzystania dopuszczalnego czasu pobytu. Jak ustalono cudzoziemiec od 1 sierpnia ubiegłego roku przebywał w Polsce nielegalnie. Za nielegalny pobyt ukarany został mandatem karnym, otrzymał również decyzję, na podstawie której musi teraz wyjechać z Polski. Ponownie do naszego kraju i innych państw strefy Schengen będzie mógł wjechać po upływie 6 miesięcy.
Z kolei funkcjonariusze z PSG w Jeleniej Górze w trakcie wykonywania czynności służbowych w Świdnicy ujawnili 38-letniego obywatela Ukrainy, którego dane wpisane zostały przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców do wykazy cudzoziemców, których pobyt na terytorium naszego państwa jest niepożądany. Dane cudzoziemca umieszczone zostały w wykazie po skazaniu cudzoziemca prawomocnym wyrokiem sądu za prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości. Komendant PSG w Jeleniej Górze z uwagi na to, iż obywatel Ukrainy sam nie wrócił do swojego kraju, wydał wobec niego decyzję na podstawie której musi on teraz wyjechać z Polski w trakcie 15 dni. W decyzji orzeczono również trzyletni zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych krajów strefy Schengen.
Ponadto funkcjonariuszom z Placówki SG w Zgorzelcu w ramach readmisji uproszczonej służby niemieckie przekazały dwóch obywateli Gruzji. Cudzoziemcy w wieku 25 i 32 lat dzień wcześniej przekroczyli granicę do Niemiec wbrew przepisom. Po przekroczeniu granicy zostali zatrzymani przez niemiecką Policję. Cudzoziemcy w Polsce złożyli wnioski do Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę. W trakcie rozpatrywania ich wniosków postanowili udać się do Niemiec. Po przekazaniu ich przez niemieckie służby Komendant PSG w Zgorzelcu wydał oby Gruzinom decyzje nakazujące im wyjechać z Polski i orzekł o 6 miesięcznym zakazie ponownego wjazdu do Polski i innych państwa strefy Schengen.  
(NOSG)

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 

Przerwa

 

 

 

 Bogatynia

Kadr

 Tu i teraz

"Tu i teraz"

24 - 26.07.2020r.

 

Lubań

Wawel

turu
 

"Turu. W pogoni za sławą"

17 - 30.07.2020r.

 

 

 

Görlitz

Filmpalast

 Lassie

"Lassie"

28 - 29.07.2020r.

 

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.4100zł 4.4550zł
usd USD 3.9600zł 3.9800zł
czk CZK 0.1660zł 0.1680zł

Kurs z dnia: 2020-07-13

Pogoda

booked.net