SUW w Pieńsku-finał projektuW dniu 5 grudnia 2013 r. w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji „EuRegioKom Pieńsk" odbyła się uroczysta konferencja kończąca transgraniczny polsko-niemiecki projekt partnerskich Gmin Pieńsk i Neißeaue pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla gminy neisseaue wraz z infrastukturą towarzyszącą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej".

 


Projekt ten współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.
Gmina Pieńsk jest Partnerem Wiodącym a Gmina Neißeaue Partnerem projektu.
W uroczystym zakończeniu projektu uczestniczyli:
Artur Bieliński - Starosta Zgorzelecki Piotr Roman - Prezydent Euroregionu Nysa, Prezydent Miasta Bolesławca Wiesław Frelich - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Beata Misztak i Katarzyna Hanczarek, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Regionalny Punkt Kontaktowi w Jeleniej Górze Elżbieta Kasianik – Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej, Koordynator Krajowy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Dreźnie Grażyna Łagowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pieńsku wraz z Radnymi oraz projektanci, wykonawcy, dyrektorzy i prezesi jednostek budżetowych i spółek gminnych, pracownicy urzędu i ZUK, sołtysi, lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy Pieńska
Ze strony Partnera projektu - Gminy Neisseaue przybyli:
Evelin Bergmann - Burmistrz Gminy Neisseaue dr Hermann Walter – Z-ca Burmistrza Gminz Neißeaue Loretta Puell – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Görlitz Ewald Ernst - Sekretarz urzędu, Gmina Krauschwitz Radni Rady Gminy, pracownicy urzędu i Związku Administracyjnego w Kodersdorf, lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy Neißeaue.
Uroczystość rozpoczęła się wizytą w zmodernizowanej dzięki projektowi Stacji Uzdatniania Wody w Pieńsku. Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk Jerzy Strojny zaprosił obecnych do zwiedzenia SUW. Potem nastąpił historyczny moment uruchomienia przesyłu wody pitnej do niemieckiej Gminy Neißeaue, którego dokonali:
Burmistrz MiG Pieńsk Jerzy Strojny oraz Burmistrz Gminy Neißeaue Evelin Bergmann, Prezydent Euroregionu Nysa, Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman i Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński.
Następnie zaproszeni goście zostali poczęstowani symboliczną szklanką wody z nowej stacji uzdatniania, której walory smakowe wszyscy głośno chwalili.
II część uroczystości odbyła się w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji „EuRegioKom Pieńsk" (obiekt zmodernizowany także z tego samego programu).
Po powitaniu gości i przemówieniach burmistrzów partnerskich gmin Jerzego Strojnego i Evelin Bergamnn obecni obejrzeli prezentację multimedialną obrazującą realizację projektu i usłyszeli sprawozdanie z przebiegu projektu.
W wyniku realizacji tego projektu Gmina Pieńsk dostarczać będzie mieszkańcom Gminy Neißeaue wodę pitną.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było podpisanie przez Burmistrza Gminy Neißeaue - Evelin Bergmann, Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk - Jerzego Strojnego i Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku – Jana Magdę
Umowy O Zaopatrzenie Gminy Neisseaue (D) W Wodę Pitną.
Projekt realizowany był w ramach:
Oś priorytetowa: 1. Rozwój transgraniczny
Dziedzina wsparcia: 4. Środowisko naturalne
Kierunek działań: 1. Ochrona i poprawa środowiska naturalnego
Wartość projektu ogółem: 1.248.612,40 €
Dofinansowanie z UE (79,62%): 938.752,14 €
Lead Partner LP-Gmina Pieńsk
Wartość projektu po stronie polskiej: 809.766,32 €
Dofinansowanie z UE (77,16%): 624.815,69 €
Wkład własny Gminy Pieńsk (22,84%): 184.950,63 €
Partner projektu PP1-Gmina Neißeaue
Wartość projektu po stronie niemieckiej: 438.846,03 €
Dofinansowanie z UE (85%): 313.936,45 €
Wkład własny Gminy Neißeaue(15%): 55.400,55 €
Wydatki niekwalifikowalne: 69.509,03 €
Przedmiotem wspólnego transgranicznego projektu gmin partnerskich Pieńsk i Neißeaue była przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej.
Po stronie polskiej na terenie Gminy Pieńsk przedsięwzięcie to obejmowało modernizację i przebudowę stacji uzdatniania wody tj. roboty budowlane, technologiczne, instalacyjne, elektryczne i wyposażenie technologiczne uzdatniania (nowe filtry, nowa pompownia i sterownia), budowę odcinka wodociągowego ok. 200 m do gminy Neißeaue od SUW do studzienki przekazu, wybudowanie 2 zbiorników retencyjnych po 500 m³ każdy w celu zapewnienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę, poprawę sieci wodociągowej oraz remont istniejącej wieży ciśnień przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku.
W części projektu po stronie niemieckiej wybudowano studzienkę przekazu wody wraz z licznikiem do pomiaru ilości, rurociąg tłoczny pod dnem Nysy Łużyckiej do studzienki przekazu łączący polską i niemiecką sieć wodociągową, rozbudowano i zmodernizowano sieć wodociągową oraz urządzenia zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Neißeaue.
Integralną częścią projektu było również dostosowanie istniejącej sieci, urządzeń wodociągowych i budowa łączników sieci wodociągowej po obu stronach dla zapewnienia stałego przesyłu wody pitnej po polskiej i niemieckiej stronie z możliwością dywersyfikacji tj. w przypadku awarii w Pieńsku zapewnienie zaopatrzenia awaryjnego z Niemiec.
Projekt ten przyczynia się znacząco do rozwoju dolnośląsko-saksońskiego pogranicza. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy gmin Pieńsk i Neißeaue będą pić wodę najlepszej jakości!
Wspólny projekt partnerskich gmin został nagrodzony w dniu 8.11. 2011 w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Berlinie w konkursie MORO na modelowe polsko-niemieckie przedsięwzięcia w dziedzinie ładu przestrzennego, który zorganizowało Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast wspólnie z polskim Ministerstwem Infrastruktury RP. Uzasadniając wybór tego projektu jurorzy konkursu podkreślili, że projekt Gmin Pieńsk i Neieaßue pokazuje modelowo w jednym z centralnych newralgicznych działów usług publicznych – na przykładzie zaopatrzenia w wodę – jak można w regionie przygranicznym znaleźć rozwiązania stanowiące fundamentalny zysk dla partnerów po obu stronach granicy.
Źródło: www.powiatzgorzelecki.pl

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

pozanova

Wakacje - kino zamknięte

 

 Bogatynia

Kadr

Moja gwiazda

"Moja gwiazda"

2 - 6.08.2019

Lubań

Wawel

sektrtne żtycie zwierzaków

 "Sekretne życie zwierzaków domowych 2"

18 - 25.07.2019

 

Görlitz

Filmpalast

der

 "Der König der Löwen"

17 - 24.07.2019

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.2350zł 4.2550zł
usd USD 3.7850zł 3.8100zł
czk CZK 0.1650zł 0.1680zł

Kurs z dnia: 2019-07-23

Pogoda

booked.net