e UrządUzyskanie informacji urzędowych i sprawne załatwienie spraw w dowolnym miejscu i czasie bez konieczności wychodzenia z domu? Już niebawem w Lubaniu ruszy Portal Interesanta. Inwestycje w nowoczesne technologie przynoszą realne oszczędności i jednocześnie wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców.

 

Dzięki staraniom samorządu w Lubaniu będzie realizowany projekt pn. „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań”. 

Inicjatywa obejmuje zakup i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego, oprogramowania GIS zawierającego funkcje wprowadzania, gromadzenia, analizowania oraz wizualizacji danych geoprzestrzennych, modernizację Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, prace wdrożeniowe oraz szkolenia pracowników.
W celu podniesienia komfortu komunikacji mieszkańców z Urzędem Miasta w ramach projektu zostanie uruchomiona platforma elektronicznych usług administracji publicznej Portal Interesanta. Dzięki usługom mobilnym mieszkańcy będą mieli dostęp online do informacji i spraw urzędowych, które na co dzień załatwiają.
Pojawi się też możliwość sprawdzenia zobowiązań wobec gminy, naliczenia za usuwanie odpadów, danych zawartych umów z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania i innych umów cywilnoprawnych, sprawdzenia informacji o opodatkowanych gruntach, budowlach, budynkach, pojazdach, weryfikacji danych nt. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej i niewykorzystanych limitach, także będzie można weryfikować informacje o wystawionych fakturach Rozwiązanie to pozwoli również mieszkańcom na regulowanie płatności online. 
Projekt pn. „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań” będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa - 2.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Działanie 1 2.1 E-usługi publiczne. Poddziałanie 1 1 - 2.1.1 E-usługi – horyzont. Liderem projektu jest Powiat Bolesławiecki. Kwota przewidziana realizację projektu dla Miasta Lubań wynosi 2 118 761,10 tys. złotych, w tym wkład własny: 317 814,16 złotych. Zakończenie realizacji projektu zostało przewidziane na październik 2020 roku.
(ŁCR)

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 Boże ciało1

"Boże Ciało"

 11 - 23.10.2019

 

 

 Bogatynia

Kadr

Joker

"Joker"

18 - 22.10.2019

Lubań

Wawel

Był sobie piues

 "Był sobie pies 2"

18 - 20.10.2019

 

Görlitz

Filmpalast

New York

 "Ich war noch niemals in New York"

17 - 23.10.2019

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.2700zł 4.2900zł
usd USD 3.8400zł 3.9000zł
czk CZK 0.1655zł 0.1680zł

Kurs z dnia: 2019-10-18

Pogoda

booked.net