Cudzoziemiec musi mieć PESELOd 1 stycznia 2018 r. każdy obcokrajowiec mieszkający w Polsce musi mieć PESEL. I tak, cudzoziemiec, który zamelduje się w Polsce na pobyt stały lub czasowy, PESEL dostaje z urzędu.
Wcześniej (tj. do końca 2017 r.) przepisy zasadniczo przewidywały możliwość nadania numeru PESEL tylko osobom, które posiadały prawo długoterminowego pobytu w Polsce i tylko na ich wniosek. Obecnie uzyskiwanie numeru PESEL jest więc łatwiejsze.

Nie każdy jednak cudzoziemiec może bądź chce się zameldować w Polsce, choć powinien to zrobić:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397), w rejestrze PESEL gromadzone są dane m.in. cudzoziemców zamieszkujących na terytorium RP. Jednocześnie art. 41 tej ustawy stanowi, że cudzoziemiec (…) ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Cudzoziemiec, który nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku zameldowania, podlega karze grzywny (art. 59 ust.1 ustawy o ewidencji ludności).
PESEL na wniosek
W przypadku (gdy nie ma możliwości meldunku) organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL jest zatem organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy (również w przypadku osób wykonujących pracę poza siedzibą podmiotu powierzającego wykonanie pracy), a w ostateczności organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

UMiGB

Dodaj komentarz


Najnowsza Gazeta

300

Reklama

Repertuar kin

  1. .
  2. .
  3. .
  4. .

Zgorzelec

PoZa NoVa

 Portret

"Portret kobiety w ogniu"

07 - 18.12.2019

 

 

 Bogatynia

Kadr

Doktor

"Doktor Sen"

13 - 17.12.2019

Lubań

Wawel

Solid

 "Solid Gold"

20 - 26.12.2019

 

Görlitz

Filmpalast

Le Mans

 "Le Mans 66 - Gegen jade Chance"

10 - 18.12.2019

 

next
prev

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.2700zł 4.2800zł
usd USD 3.8150zł 3.8800zł
czk CZK 0.1660zł 0.1685zł

Kurs z dnia: 2019-12-13

Pogoda

booked.net