Nagroda Karola WielkiegoEuropejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego dla warsztatów „Worcation”. Ten projekt stowarzyszenia MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN, który w ubiegłym roku odbywał się na Stalagu VIII A otrzymał w Akwizgranie Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego. Międzynarodowy Projekt Wymiany Młodzieżowej WORCATION był jednym z 320 projektów z całej Europy.

Były one zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie. Nagrodzone Europejską Nagrodą dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2018, dwutygodniowe warsztaty archeologiczno-artystyczne to kontynuacja historycznych przedsięwzięć dla młodzieży. Polsko-niemieckie stowarzyszenie MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN organizuje je już od dekady. Z racji miejsca, w którym odbywały się warsztaty projekt zakwalifikowano jako polski. Europa-Miasto Zgorzelec-Görlitz wymyka się bowiem standardowym klasyfikacjom, a realizowane tu wspólne projekty właściwie powinny być oceniane jako odrębna kategoria.

Worcation, czyli wakacje z historią
W liczącej 22 osoby grupie uczestników ubiegłorocznej edycji warsztatów, oprócz Polaków, Niemców, Włochów, Ukraińców i Rumunów znaleźli się także mieszkańcy Nigerii i Somalii. Podczas dwutygodniowego pobytu w Zgorzelcu i Görlitz młodzi ludzie poznawali atrakcje naszego regionu, ale przede wszystkim, pracując w dwóch międzynarodowych zespołach: archeologicznym i artystycznym, odkrywali historię Stalagu VIII A i jego jeńców. Przez dwa tygodnie, pod okiem archeologa Pawła Zawadzkiego, artysty metaloplastyka Matthiasa Beiera i opiekunów ze stowarzyszenia MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN zdobywali nowe doświadczenia i umiejętności i nawiązywali przyjaźnie. Wydobyte przez nich z ziemi pamiątki wojennej przeszłości i wykonane techniką metaloplastyki rzeźby – maski jeńców wzbogacą zbiory Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Zgorzelcu / Koźlicach. Wzorem poprzednich lat, grupa porządkowała też teren byłego niemieckiego obozu jenieckiego Stalag VIII A.

Więcej o projekcie: www.zgorzelec.eu. Międzynarodowa Nagroda Karola Wielkiego została ustanowiona w Akwizgranie po II wojnie światowej. Od 1950 roku, rokrocznie honoruje się nią wybitne osobistości i instytucje, doceniając ich zasługi w promowaniu pokoju i jedności w Europie.
W 2008 roku Parlament Europejski oraz Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie ufundowali Europejską Nagrodę Młodzieżową im. Karola Wielkiego. Jej laureatów wyłania się na drodze konkursu projektów służących budowaniu europejskiej tożsamości oraz integrujących młodych Europejczyków, a realizowanych przez młodych ludzi w wieku od 16 do 30 lat. Zgłoszenia konkursowe podlegają dwuetapowej ocenie, której w pierwszej kolejności dokonuje jury narodowe, złożone z posłów PE danego kraju, wskazując najlepsze projekty krajowe. Następnie jury składające się z przewodniczącego PE i przedstawicieli Fundacji im. Karola Wielkiego w Akwizgranie, spośród projektów wyłonionych w pierwszym etapie, wybiera trzech finalistów. Prestiżowe nagrody są także dotowane: pierwsza kwotą 7,5 tys. euro, druga kwotą 5 tys. euro i trzecia kwotą 2 tys. euro.
(RB)

Najnowsza Gazeta

Kursy walut

KUPNO SPRZEDAŻ
euro EUR 4.2900zł 4.3000zł
usd USD 3.6600zł 3.6700zł
czk CZK 0.1672zł 0.1675zł

Kurs z dnia: 2018-05-21

Repertuar kin

Zgorzelec

NovaPoza

Wieża
 

"Wieża. Jasny dzień"

23-30.03

 

Bogatynia

Kadr
 kształt

"Kształt wody"

23-30.03

 

 

Lubań

Wawel

jaskiniowiec
 

"Jaskiniowiec"

23-29.03

 

Görlitz

Camillo

Lucky
 

"Lucky"

30.03

 

next
prev

Pogoda

Weather Underground PWS IDSZGORZ3